Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki zostało członkiem SolarPower Europe, które jest największą organizacją pozarządową w Europie zrzeszającą podmioty z branży energetyki fotowoltaicznej. Liczy ponad 200 członków z 35 krajów. Głównym obszarem działania SolarPower Europe jest wpływanie na kręgi decyzyjne Unii Europejskiej w celu zapewnienia sprzyjających warunków dla rozwoju fotowoltaiki w Europie. Dzięki naszemu członkostwu w tej organizacji głos polskiego sektora słonecznego będzie lepiej słyszalny w Brukseli.