12 czerwca w Serocku, podczas XIV Konferencji PSEW zostanie powołany do życia RE-Source Poland Hub – fundacja, której za cel stawia sobie działanie na rzecz  umożliwienia realizacji wielkoskalowych projektów wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce bez wsparcia ze środków publicznych, w oparciu o długoterminowe korporacyjne umowy sprzedaży energii (corporate PPAs). Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki znalazło się w gronie założycieli.

Polski Hub RE-Source będzie platformą łączącą producentów zielonej energii oraz jej korporacyjnych odbiorców a także inne podmioty których zaangażowanie jest niezbędne aby corporate PPAs mogły być zawierane w sposób zabezpieczający interesy wszystkich stron – czyli np. banki.

Fundacja będzie występowała do decydentów i organów administracji, czyniąc starania na rzecz wyeliminowana barier, które dzisiaj stoją na przeszkodzie dynamicznemu rozwojowi OZE w oparciu o formułę corporate PPAs. Są to między innymi kwestie związane z dostępem do sieci przesyłowej, ale przede wszystkim administracyjne ograniczenia dewelopmentu projektów wiatrowych i fotowoltaicznych z jakimi muszą mierzyć się inwestorzy.

Wśród sygnatariuszy aktu powołującego RE-Source Poland Hub znaleźli się krajowi i zagraniczni gracze, w tym: PGE Energia Odnawialna, Vestas, IKEA i Enefit.