Ministerstwo Energi opublikowało zaktualizowany projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r. – jest to najważniejszy dokument wyznaczający strategiczne kierunki rozwoju sektora energetycznego w Polsce. Konsultacje publiczne trwają do 29 listopada br.

Poniżej link do projektu i towarzyszących mu dokumentów:

PROJEKT + DOKUMENTY