Urząd Regulacji Energetyki ogłosił wczoraj wyniki aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach wiatrowych i słonecznych o mocy powyżej 1 MW.

Po raz pierwszy wśród wygranych dla tego segmentu technologicznego znalazły się duże projekty fotowoltaiczne o mocy ok. 40 MW.

Minimalna cena po jakiej energia została sprzedana to 162,83 zł/MWh, a cena maksymalna to233,29 zł/MWh. Biorąc pod uwagę aktualne średnie rynkowe ceny energii na poziomie 200 – 220 zł/MWh, wyniki aukcji pokazują, że energia z OZE jest tańsza od energii z węgla❗️

Branża słoneczna czeka na ogłoszenie kolejnych aukcji OZE na 2020 roku. Od ilości energii, która zakontraktuje rząd będzie zależało tempo rozwoju sektora słonecznego.

Fotowoltaika dzięki krótkiemu cyklowi inwestycyjnemu może szybciej niż pozostałe technologie niskoemisyjne dostarczyć odbiorcom końcowym zieloną i tanią energię.

Rozwój dużych farm fotowoltaicznych stanowi obecnie jedyną drogę szybkiego przyrostu nowych mocy z OZE w polskim systemie elektroenergetycznym, a tym samym spełnienia celów unijnych 🇪🇺, które są zagrożone.

Wg wyliczeń Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki ok. 2000 MW nowych mocy pozwoliłoby wypełnić tą „lukę” OZE.

Gratulujemy wygranych!☀️