Energa OZE przedstawiła plany realizacji projektu pływających paneli fotowoltaicznych na wodzie. Na świecie tego typu instalacje już funkcjonują, ale w Polsce będzie to pierwsza taka inwestycja.

Pływające panele fotowoltaiczne na wodzie mają być zamontowane na zbiorniku wodnym w Łapinie, w gminie Kolbudy – poinformowała Energa. W ubiegłym roku przeprowadzono pilotaż projektu, teraz przyszedł czas na realizację inwestycji na większą skalę.

25 lutego 2020 r., podczas sesji Rady Gminy Kolbudy, przedstawiciele spółki Energa OZE zaprezentowali projekt instalacji fotowoltaicznej na wodzie. Jak informuje spółka, projekt zakłada instalację paneli fotowoltaicznych o mocy do 0,5 MW na zbiorniku wodnym przy eksploatowanej obecnie przez Energę OZE Elektrowni Wodnej Łapino. Powierzchnia paneli ma wynieść do 0,5 ha, czyli ok. 1,25% całkowitej powierzchni zbiornika.

Kolbudy będą bowiem pierwszą gminą w Polsce, w której powstanie instalacja fotowoltaiczna na zbiorniku wodnym. Władze gminy liczą, że oprócz korzyści w postaci wpływów do budżetu z podatków, będzie to miało znaczenie wizerunkowe dla gminy, jako otwartej i stawiającej na rozwój oraz innowacyjne projekty.

Jak przekonuje Energa, instalacja PV na wodzie może mieć większą (nawet o 10%) wydajność wytwarzania energii w porównaniu do naziemnych farm fotowoltaicznych. Ponadto wskazuje się pozytywny wpływ przez potencjalnie zmniejszoną intensywność parowania wody ze zbiorników wodnych, jak również rozwoju glonów w tych zbiornikach.

Elektrownie fotowoltaiczne posadowione na wodzie są stawiane w wielu miejscach na świecie, m.in. w Japonii, Chinach, Korei Południowej. Pływające farmy fotowoltaiczne osiągają tam łącznie nawet kilkaset MW mocy zainstalowanej. Technologia ta coraz częściej wykorzystywana jest także w Europie – w Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji.

Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki

źródło: media.energa.pl