Zespół będzie mieć za zadanie przygotowanie rekomendacji w zakresie kierunków rozwoju polskiego sektora OZE, mających mieć pozytywny wpływ na polską gospodarkę. Zespół pracować będzie także nad przygotowaniem rozwiązań legislacyjnych i pozalegislacyjnych.

W piątek, 3 kwietnia, minister klimatu Michał Kurtyka powołał Zespół ds. Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki. Do głównych zadań Zespołu należeć będzie wypracowanie rekomendacji w zakresie kierunków rozwoju polskiego przemysłu odnawialnych źródeł energii (OZE), maksymalizacji korzyści dla polskiej gospodarki na drodze do neutralności klimatycznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Zespół pracować będzie także nad przygotowaniem rozwiązań zarówno legislacyjnych, jak i pozalegislacyjnych, które służyć będą realizacji tych celów.

Członkami zespołu zostali: doc. dr inż. Paweł Skowroński Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, dr Grzegorz Tchorek Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, dr inż. Karol Wawrzyniak Narodowe Centrum Badań Jądrowych, dr hab. inż. Jakub Kupecki Instytut Energetyki, prof. ndzw. dr hab. Adam Drobniak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, prof. ndzw. dr hab. inż. Konrad Świrski Instytut Techniki Cieplnej Politechniki .

Przygotowane przez Zespół rekomendacje dotyczyć będą następujących obszarów tematycznych: Czyste ciepło, Eko-transport, Lokalny wymiar energii, Gospodarka wodorowa, Sprawiedliwa Transformacja i Wielkoskalowe zeroemisyjne źródła energii.

Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki

Źródło: gov.pl