Forum Energii wspólnie z Konfederacją Lewiatan opublikowało pakiet Impuls energii dla Polski z apelem o mobilizację środków w szczególności na rzecz sześciu obszarów: termomodernizacja budynków, czyste i niskoemisyjne ciepło, energetyka rozproszona, inteligentne sieci dystrybucyjne, niskoemisyjny transport, modernizacja i rozbudowa sieci elektroenergetycznej. Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki przyłączyło się do akcji.

Celem pakietu Impuls dla energii Polski jest zmobilizowanie dostępnych środków publicznych i prywatnych na energetyczną modernizację kraju. Realizacja „Impulsu energii dla Polski” pobudzi inwestycje o łącznej wartości ponad 580 mld zł, co przełoży się na powstanie 240 tys. nowych miejsc pracy. inwestycje w sektorze energii powinny być elementem strategii wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa.

Więcej informacji o pakiecie tutaj.

Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki