Pandemia COVID-19 wywróciła życie większości z nas do góry nogami. Na wiele tygodni byliśmy zmuszeni zmienić dotychczasowy styl życia, ograniczyć kontakty towarzyskie i zawodowe, połączyć pracę w domu z pełnowymiarową opieką na dziećmi. I chociaż życie powoli wraca do dawnego rytmu, to ze skutkami obecnego kryzysu gospodarka będzie się zmagać jeszcze przez wiele lat. Musimy pogodzić się z tym, że świat, jaki znamy, zmieni się. Możemy i powinniśmy wykorzystać tę sytuację jako okazję do przebudowy, restartu gospodarki – w oparciu o troskę o człowieka i środowisko naturalne. Dlatego Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki przystąpiło do akcji Czas na reSTART, mającej na celu promowanie idei zielonej transformacji i zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Bezpośrednim impulsem do rozpoczęcia akcji był wybuch pandemii COVID-19 w marcu 2020 roku i potrzeba zrestartowania gospodarki w sposób mądry, uwzględniający dobro przyszłych pokoleń, dbający o ludzi i klimat. „Koronawirus to tylko próba generalna przed tym, co mogą przynieść zmiany klimatu. Wystarczył maleńki patogen, by w krótkim czasie zatrzymać światową gospodarkę. Nie trzeba bujnej wyobraźni, aby przewidzieć, co stanie się z nami, kiedy nieodwracalne zmiany klimatu przyspieszą” – czytamy w liście otwartym do liderów, rządzących naszym krajem.

Jak mądrze wyjść z obecnego kryzysu?

  • Budujmy miejsca pracy, firmy, miasta i gospodarkę przyjazne dla człowieka, ale i klimatu
  • Działajmy w ramach europejskich struktur i wartości
  • Twórzmy miejsca pracy w sektorach, które mają przyszłość
  • Dbajmy o społeczności i grupy szczególnie narażone
  • Budujmy farmy fotowoltaiczne, prowadźmy rozsądną politykę wodną, inwestujmy w programy typu Mój Prąd i Czyste Powietrze…

W obecnej sytuacji widzimy bardzo wyraźnie, jak ważna będzie rola energetyki słonecznej, będącej w stanie szybko zasilić przemysł, który po pandemii koronawirusa będzie potrzebował tanich dostaw energii. Energetyka słoneczna to także ogromny impuls dla gospodarki i szansa dla polskich firm na zajęcie silnej pozycji w europejskim łańcuchu dostaw. Odnawialne źródła energii, w tym fotowoltaika, mogą wnieść swój istotny wkład w jak najszybszą odbudowę potencjału gospodarczego Polski. To właśnie inwestycje w energetykę solarną, oparte na prywatnym kapitale, dadzą najszybszy i najsilniejszy efekt gospodarczy, podczas gdy środki państwowe czy budżetowe będzie można wykorzystać w innych obszarach inwestycyjnych.

List otwarty i więcej informacji o akcji TUTAJ

Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki