Ministerstwo Klimatu zaproponowało utrzymanie obowiązku OZE w 2021 roku na poziomie roku 2020. Projekt rozporządzenia dotyczy obowiązkowego udziału energii odnawialnej w miksach energetycznych określonych podmiotów, między innymi sprzedawców energii, który będą musieli zapewnić w przyszłym roku.

W opublikowanym przez Rządowe Centrum Legislacyjne projekcie rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. zaproponowano przyjęcie takiej samej wielkości udziału jak w roku 2020. Oznacza to 19,5 % dla zielonych certyfikatów (czyli dla świadectw pochodzenia energii odnawialnej z wyłączeniem energii pochodzącej z biogazowni rolniczych) i 0,5 % dla błękitnych certyfikatów (czyli dla świadectw pochodzenia energii elektrycznej pochodzącej z biogazowni rolniczych).

Ministerstwo Klimatu uzasadniło swój projekt tym, że wielkość udziału określona na proponowanym poziomie ma przyczynić się do zapewnienia stabilnych i przewidywalnych warunków funkcjonowania rynku OZE dla wytwórców partycypujących w systemie świadectw pochodzenia.

Równocześnie Ministerstwo zwróciło uwagę, że podniesienie udziału w roku 2019 do obecnego poziomu wpłynęło na ograniczenie nadpodaży i stabilizację na rynku świadectw pochodzenia energii z OZE, a utrzymanie obecnej wysokości wzmocni dalszą stabilizację sytuacji uczestników systemu świadectw pochodzenia.

Jednak Ministerstwo nie wyklucza wprowadzenia korekty w rozporządzeniu odnoszącym się do 2022 r. Będzie to ewentualna odpowiedź na zmiany i fakt, że w tym roku część podmiotów zakończy partycypację w systemie świadectw pochodzenia z powodu zakończenia 15-letniego okresu wsparcia oraz z uwagi na migrację istniejących instalacji do innych systemów wsparcia.