Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021. Ma przybyć 1,7 GW mocy w energetyce słonecznej. Konsultacje publiczne potrwają 10 dni.

Jak wynika z projektu, dzięki aukcjom OZE w 2021 r. powstanie 700 MW nowych mocy fotowoltaicznych w instalacjach powyżej 1 MW i 1000 MW w instalacjach PV do 1 MW.

Ministerstwo Klimatu szacuje ponadto, że realizcja aukcji w 2021 r. pozwoli na wybudowanie instalacji wykorzystujących:

  • energię wiatru na lądzie (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 300 MW,
  • hydroenergię (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 20 MW,
  • hydroenergię (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW) – 10 MW,
  • biogaz rolniczy (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 20 MW,
  • biogaz pozyskany ze składowisk odpadów oraz biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW) – łącznie 10 MW,
  • biomasę, w dedykowanej instalacji spalania biomasy (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 100 MW.

Łączny szacowany wolumen energii przeznaczony do sprzedaży w trakcie aukcji w 2021 r. wynosi w 15-letnim okresie wsparcia 53 235  TWh, a łączna maksymalna wartość tych wynosi w 15-letnim okresie wsparcia 19 822 mld zł.

Czas przewidziany na konsultacje publiczne projektu to 10 dni od daty jego opublikowania, czyli od 20 sierpnia.

Link do projektu rozporządzenia

Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki

fot. Pixabay