Współpraca w zakresie rekomendacji na rzecz rozwoju krajowego łańcucha dostaw dla przemysłu fotowoltaicznego w Polsce oraz przekazywanie i rozpowszechnianie wiedzy o rozwoju rynku PV – m.in. tych obszarów dotyczyć ma ustanowione w piątek Partnerstwo na rzecz rozwoju branży fotowoltaicznej. To pierwsza tego typu inicjatywa dla branży PV w Unii Europejskiej.

W piątek, 11 września, w Ministerstwie Klimatu uroczyście podpisano List intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju branży fotowoltaicznej i zawarcia porozumienia sektorowego. Jak informuje resort, inicjatywa ta stanowi odpowiedź na bezprecedensowy rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce, która stała się jednym z największym placów budowy OZE w Europie, a wykorzystanie krajowego potencjału sektora PV przyczyni się nie tylko do budowy nowych, innowacyjnych gałęzi gospodarki, ale również do wzmocnienia konkurencyjności polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych.

„Cieszę się, że jako Ministerstwo Klimatu możemy być dzisiaj inicjatorem podpisania porozumienia sektorowego rozwijającego sektor fotowoltaiczny i cieszę się również, dlatego że robimy to zaledwie trzy dni po ogłoszeniu Polityki Energetycznej Polski, która będzie sukcesem wtedy, kiedy będzie współpracą pomiędzy administracją i sektorem prywatnym. Wtedy, kiedy z tej szansy rozwojowej, jaką stanowi nowa polityka energetyczna, będziemy w stanie skorzystać w postaci nowych miejsc pracy, nowych technologii i zwiększenia konkurencyjności polskiego przemysłu” – mówił Minister Michał Kurtyka.

„Jednym z głównych filarów procesu transformacji w naszym kraju będzie dalszy, zdynamizowany rozwój odnawialnych źródeł energii, który został wyraźnie zaakcentowany w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.” – powiedział minister i dodał: „Na początku sierpnia 2020 r. łączna moc zainstalowana instalacji PV wyniosła blisko 2 650MW, co stanowi już około 1/4 mocy zainstalowanej elektrycznej we wszystkich instalacjach OZE. Tym samym, fotowoltaika jest już drugą po energetyce wiatrowej, największą technologią OZE w polskim systemie elektroenergetycznym” .

Minister Klimatu i przedstawiciele środowiska przedsiębiorców i nauki zadeklarowali „wolę podjęcia współpracy na rzecz zawarcia sektorowego porozumienia branży fotowoltaicznej celem mobilizacji i konsolidacji krajowego łańcucha dostaw dla fotowoltaiki”. Wspólne działania sygnatariuszy listu mają pomóc w dynamicznym rozwoju sektora PV w Polsce i wzmocnieniu krajowych korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych.

List intencyjny podpisało 11 organizacji, w tym Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki, reprezentowane przez Prezes Zarządu Ewę Magierą.

„Transformacja gospodarki w kierunku nisko i zeroemisyjnym jest dziś koniecznością z uwagi na środowisko i ochronę klimatu. Transformacja jest również polem, na którym trwa wyścig i konkurencja o zajęcie jak najlepszej pozycji w szeroko pojętym przemyśle przyszłości. Żeby mieć szansę w tym wyścigu musimy szukać synergii i współpracować. <<Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju polskiego przemysłu fotowoltaicznego>> ułatwi budowanie łańcucha dostaw w oparciu o polskie zasoby, polską produkcję i polskich innowatorów. Rozwój polskiego przemysłu fotowoltaicznego to również, budowanie szerokiego łańcucha korzyści, którego beneficjentem są pracownicy sektora przemysłu i usług, uczelnie, zespoły badawcze, samorządy, użytkownicy budynków oraz rolnicy.Korzyści płynące z rozwoju odnawialnych źródeł energii a w szczególności z rozwoju fotowoltaiki budują społeczną akceptację dla wyzwania jakim jest transformacja gospodarki” – powiedział podczas uroczystości Jacek Kosakowski, Wiceprezes Centralnej Grupy Energetycznej SA, firmy członkowskiej Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.

Rolę koordynatora działań zmierzających do realizacji celów Listu będzie pełnił Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

 „Polskie firmy przemysłowe z branży fotowoltaicznej oficjalnie połączą dziś siły, czego wyrazem będzie podpisanie listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju branży PV i zawarcia porozumienia sektorowego. Bardzo się cieszę, że inicjatywa Pana Ministra Kurtyki w tym obszarze spotkała się z tak dużym zainteresowaniem branży PV” – powiedział Ireneusz Zyska.

Treść listu intencyjnego dostępna jest na stronie Ministerstwa Klimatu

Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki