Wyniki ostatnich aukcji OZE potwierdzają coraz silniejszą pozycję energetyki słonecznej na rynku. Tradycyjnie już instalacje PV w całości zapełniły koszyk dla instalacji do 1 MW dla fotowoltaiki i wiatru, ale po raz pierwszy zdominowały również koszyk dla tzw. dużych instalacji. Łącznie z obu aukcji może powstać 2,1 GW nowych mocy PV.

W tym roku do sprzedaży w ramach wszystkich aukcji przeznaczono ponad 68 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o łącznej wartości blisko 24 mld zł. Jednak jedynie do trzech z ośmiu aukcji zgłosiła się odpowiednia liczba oferentów, pozwalająca na ich rozstrzygnięcie. Łącznie sprzedano ponad 36,7 TWh (54 proc.) wolumenu energii o łącznej wartości ponad 8,5 mld zł (36 proc.) – informuje Urząd Regulacji Energetyki.

Koszyk dla małych instalacji

Do aukcji dla nowych, małych (do 1 MW) instalacji fotowoltaicznych i lądowych wiatrowych przystąpiło 432 wytwórców, składając łącznie 1264 oferty. Wszystkie oferty zostały złożone przez przedsiębiorców inwestujących w instalacje fotowoltaiczne. W ramach tego koszyka na zakup 14,7 TWh energii przeznaczono blisko 5,3 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano prawie 11,9 TWh energii (81,3 proc. ilości energii przeznaczonej do sprzedaży) w ramach 1016 ofert zgłoszonych przez 335 wytwórców, o łącznej wartości ponad 2,7 mld zł (52 proc. wartości energii przeznaczonej do sprzedaży). W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji mogą powstać instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej prawie 0,9 GW.

Cena referencyjna w tym koszyku wynosiła 340 zł/MWh. Minimalna cena, po jakiej energia została sprzedana to 207,00 zł/MWh, a maksymalna – 253,37 zł/MWh.

Koszyk dla dużych instalacji

Do aukcji dla instalacji PV i lądowych wiatrowych powyżej 1 MW przystąpiło 88 wytwórców, składając łącznie 111 ofert. W ramach tego koszyka na zakup 38,7 TWh energii przeznaczono ponad 10,7 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano blisko 24,7 TWh energii elektrycznej (64 proc. ilości energii przeznaczonej do sprzedaży) zaoferowanej przez 72 wytwórców, o łącznej wartości niespełna 5,7 mld zł (53 proc. wartości energii przeznaczonej do sprzedaży). W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji mogą powstać instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej ponad 1,2 GW, a także lądowe farmy wiatrowe o mocy ponad 0,3 GW.

Cena referencyjna w tym koszyku wynosiła 320 zł/MWh dla elektrowni słonecznych i 250 zł/MWh dla elektrowni wiatrowych. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła odpowiednio 179 zł/MWh oraz 209 zł/MWh.

OZE z coraz bardziej rynkowymi cenami

„Odnawialne źródła energii stały się na tyle rynkową technologią wytwarzania, że wygrana w aukcji zmieniła swój charakter. Ceny aukcyjne nie są już tak atrakcyjne dla przedsiębiorców w porównaniu z aktualnymi cenami rynkowymi energii. Obecnie aukcyjny mechanizm wsparcia to bardziej forma długoterminowego zabezpieczenia kontraktu, czyli istotny czynnik pozyskania kapitału dłużnego dla projektów instalacji OZE. Wytwórcy dostrzegają tę zmianę i modyfikują swoje strategie biznesowe w  zgłaszanych ofertach” – ocenia wyniki tegorocznych aukcji Rafał Gawin, Prezes URE.

Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki

Źródło: URE