Spółki Skarbu Państwa będą uprzywilejowane w pozyskiwaniu pod instalacje OZE terenów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. We wrześniu Sejm odrzucił sprzeciw Senatu wobec tego pomysłu i przyjął nowelizację we wcześniejszym brzmieniu. Prezydent podpisał nowelizację 4 października.

Nowelizacja dotyczy ponadto m.in.: lokalizacji OZE o mocy do 500 kW bez konieczności uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; przedłużenia maksymalnego okresu udzielenia pomocy publicznej w ramach systemu aukcyjnego oraz systemów FIT i FIP do 31 grudnia 2027 r.; przedłużenia maksymalnego okresu wsparcia do 30 czerwca 2047 r.

Treść nowelizacji i przebieg procesu legislacyjnego dostępne są tutaj