Urząd Regulacji Energetyki podał wyniki grudniowych aukcji OZE. Była to druga tura aukcji w tym roku. Zdecydowana większość ofert dotyczyła fotowoltaiki.

W sumie do sprzedaży przeznaczono 18,5 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o łącznej wartości ponad 8,6 mld zł. W wyniku ich rozstrzygnięcia łącznie zakontraktowano blisko 14 TWh energii elektrycznej o wartości nieco ponad 3,2 mld zł.

Na 375 wszystkich zwycięskich ofert tylko 14 dotyczyło instalacji innych niż fotowoltaika. Te 14 ofert złożyły instalacje wiatrowe oraz hydroelektrownie – poinformował prezes URE Rafał Gawin.

„Wyniki dodatkowych aukcji utrwalają trend ekspansji projektów fotowoltaicznych w systemie aukcyjnym, świadczący o nadal niskiej dostępności projektów wiatrowych na polskim rynku, co jest spowodowane niesprzyjającym otoczeniem prawnym. Potwierdza to widoczne już w poprzednich latach spowolnienie rozwoju projektów wiatrowych na lądzie” – dodał.

Mały koszyk dla fotowoltaiki

Do aukcji dla instalacji PV i wiatrowych, o mocy nie większej niż 1 MW, przystąpiło 182 wytwórców, którzy złożyli 401 ofert. Wszystkie dotyczyły fotowoltaiki. Jak podaje URE, w ramach tego koszyka na zakup 2,7 TWh energii przeznaczono niemal 2,5 mld zł. Sprzedano 99,9 proc. wolumenu energii w ramach 309 ofert zgłoszonych przez 141 wytwórców, o łącznej wartości 677 mln zł (co stanowi 27 proc. wartości energii przeznaczonej do sprzedaży) co wyraźnie pokazuje postępujący spadek cen dla tej technologii. W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji mogą powstać instalacje PV o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej ok. 300 MW.

Cena referencyjna w tym koszyku wynosiła 340 zł/MWh. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła natomiast 219 zł/MWh. Natomiast maksymalna cena, po jakiej została sprzedana energia wyniosła 278,9 zł/MWh.

Duży koszyk podzielony niemal równo

Do aukcji dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy większej niż 1 MW przystąpiło 66 wytwórców, którzy złożyli łącznie 89 ofert. W ramach tego koszyka na zakup 14,1 TWh energii przeznaczono ponad 5 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano nieco ponad 11 TWh energii elektrycznej w ramach 62 ofert zgłoszonych przez 46 wytwórców o łącznej wartości ponad 2,5 mld zł (49 proc. wartości energii przeznaczonej do sprzedaży). W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji mogą powstać instalacje fotowoltaiczne o mocy ok. 570 MW oraz lądowe farmy wiatrowe o mocy ok. 460 MW  – czytamy w komunikacie URE.

Cena referencyjna w tym koszyku wynosiła 320 zł/MWh dla elektrowni słonecznych i 250 zł/MWh dla elektrowni wiatrowych. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła odpowiednio 139,64 zł/MWh w przypadku lądowych farm wiatrowych oraz 207,85 zł/MWh w przypadku elektrowni fotowoltaicznych.

 

Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki

Źródło: URE.gov.pl