Strategia zostanie przyjęta w formie komunikatu Komisji Europejskiej. Jej celem jest zapewnienie pełnego wykorzystania potencjału energii słonecznej.

W ramach prac nad strategią zidentyfikowane zostaną bariery dla wykorzystania energii słonecznej; zaproponowane zostaną środki mające przyspieszyć wdrożenie zintegrowanego systemu energetycznego; wzrośnie konkurencyjność i odporność unijnych systemów wykorzystujących energię słoneczną.

Konsultacje unijnej strategii dla energetyki słonecznej będą prowadzone przez 12 tygodni do 12 kwietnia 2022 r. Uwagi można zgłaszać do 12 kwietnia br. pod tym linkiem.