Przyśpieszenie transformacji energetycznej, wymuszone obecną sytuacją geopolityczną, to zysk dla środowiska i gospodarki. Potrzeba jednak ułatwień proceduralnych, które zachęcą do inwestycji i pomogą tworzyć nowe miejsca pracy – mówili uczestnicy Konferencji O&M. Eksploatacja i Zarządzanie Farmami PV.

Energetyka słoneczna – kilka lat temu praktycznie nieobecna w naszym kraju – jest teraz najszybciej rozwijającym się sektorem energetyki i ważnym elementem budującym bezpieczeństwo energetyczna Polski. W 2021 roku moc zainstalowana w fotowoltaice przekroczyła 7 GW, z czego 78% to mikroinstalacje – mamy już ponad 800 tys. prosumentów. Aż 2,9% rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w ubiegłym roku pokryto energią z fotowoltaiki.

– Potencjał energetyki słonecznej w budowaniu konkurencyjnej gospodarki jest ogromny. Rozwój fotowoltaiki to wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego, obniżenie rachunków za prąd, ochrona klimatu, rozwój krajowego łańcucha dostaw, wreszcie nowe miejsca pracy – Polska jest europejskim liderem w liczbie nowo utworzonych miejsc pracy w sektorze PV. Z danych SolarPower Europe wynika, że rządowy pogram „Mój Prąd” wygenerował zatrudnianie dla 90 tys. osób – mówiła Irena Gajewska, Dyrektorka Generalna Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.

To właśnie odnawialne źródła energii są możliwością na uniezależnienie się polskiej energetyki od rosyjskich surowców. O tym, że jest to konieczne, nikt już nie dyskutuje. Jak podkreśliła Anna Kornecka, Dyrektor Instytutu w Stowarzyszeniu Program Czysta Polska, chociaż nie jesteśmy szczególnie bogaci w surowce naturalne, jesteśmy w stanie sami wytwarzać energię.

– Dzisiejsza sytuacja geopolityczna jest dodatkowym bodźcem, który pcha nas w kierunku „ozyfikacji” energetyki (…) i elektryfikacji gospodarki – powiedziała Anna Kornecka. – Kierunek uniezależniania się, wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego, jest kierunkiem nie tylko potrzebny, ale konieczny. W dużo krótszym czasie będziemy musieli się przestawić na inne źródła energii. Tylko źródła OZE są w stanie w krótkim czasie dać realne moce w KSE.

Energetyka słoneczna to najtańsza dostępna technologia wytwarzania energii elektrycznej, która dzięki stosunkowo krótkiemu procesowi inwestycyjnemu pozwoli na szybkie wypełnienie luk w mocach wytwórczych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Zielona energia to też ważny argument dla inwestorów.

 

– Dziś największym wyzwaniem, jakie mają przed sobą inwestorzy, jest zapewnienie energii ze źródeł odnawialnych dla swoich zakładów. Bez zwiększonej podaży energii z OZE Polska nie będzie konkurencyjną lokalizacją dla nowych projektów w z sektorów takich jak elektromobilność i mikroelektronika – mówiła Monika Kisiel z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, dodając, że inwestorzy chcą możliwości ustawienia linii bezpośrednich łączących instalację PV z odbiorcą końcowym, które przełożą się na obniżenie kosztów energii.

Energetyka słoneczna w Polsce rozwija się dynamicznie, ale nie bez przeszkód. Jak mówił Marcin Ścigan z Ministerstwa Środowiska, fotowoltaika rozwija się teraz w tempie 4 GW rocznie, a wszelkie „cele” rządowe zostały już dawno przekroczone. Nowe moce ze słońca są coraz mniej mile widziane przez operatorów, a odmowy przyłączenia do sieci zdarzają się już regularnie.

– Konflikt w Ukrainie pozwolił nam się zjednoczyć jako naród, powinniśmy to przenieść na inny grunt i wspólnie niwelować bariery dla rozwoju OZE i PV – powiedział Adam Bedyk z Photon Energy.

Zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki Konferencja była pierwszym w Polsce wydarzeniem w całości poświęconym obszarowi O&M w energetyce słonecznej, tworzącym najwięcej miejsc pracy w fotowoltaice i napędzającym innowacyjność tego sektora, szczególnie w dziedzinie cyfryzacji i przetwarzanie danych. Uczestnicy wymieniali się wiedzą i dyskutowali o dobrych praktykach w zarządzaniu farmami PV. Konferencji towarzyszyły organizowane wspólnie z European Enterprise Network sesje B2B oraz specjalne śniadanie biznesowe „OZE – tańsza energia dla przmysłu”.

 

Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki

fot. Grzegorz Zając