Łukasiewicz – IMBiGS zainaugurował działalność Branżowego Punktu Kontaktowego “Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia”. Jego zadaniem będzie wsparcie przedsiębiorców i naukowców w unijnym programie Horyzont Europa.

Ze wsparcia Branżowego Punktu Kontaktowego „Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia” mogą korzystać instytuty badawcze, uczelnie wyższe, jednostki publiczne, duże przedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, start-upy, stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje międzynarodowe.

Horyzont Europa to największy w historii Unii Europejskiej program badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania zostanie przeznaczone łącznie 95,5 mld euro. W celu sprawnego wykorzystania środków z tego programu, Ministerstwo Edukacji i Nauki powołało branżowe punkty kontaktowe, których zadaniem jest wspieranie beneficjentów w programie Horyzont Europa.

Konkursy z Horyzont Europa dot. OZE to m.in.: Integracja technologii konwersji energii słonecznej na paliwo z innymi rodzajami OZE; Zintegrowane sterowanie farmą wiatrową; Urządzenia i systemy oparte na materiałach 2D do magazynowania i/lub pozyskiwania energii.

Projekty zwykle realizuje się we współpracy międzynarodowej w konsorcjach złożonych z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych (min. 1 podmiot z państwa członkowskiego UE). Zadaniem Branżowego Punktu Kontaktowego jest pomoc w kontakcie z innymi firmami/instytucjami i utworzeniu konsorcjum oraz wsparcie przy przygotowaniu wniosku o pozyskanie grantów.

Kontakt: bpkenergia@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Spotkanie inauguracyjne BPK “Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia” odbyło się w dniu 21 czerwca b.r. w Four Points Sheraton w Warszawie.