Opublikowany przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt rozporządzenia określa ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które będą mogły zostać zakontraktowane w ramach aukcyjnego systemu wsparcia OZE w następujących po sobie latach kalendarzowych 2022-2027.

Zgodnie z projektem w latach 2022-2027 planowana jest sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w nowych instalacjach, dzięki której zakłada się powstanie instalacji PV:

− o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 1 MW – 4500 MW (750 MW na rok),

− o łącznej mocy zainstalowanej poniżej 1 MW – 4500 MW (750 MW na rok).

Jak informuje Ministerstwo, wskazane w rozporządzeniu, możliwe do zakontraktowania maksymalne ilości i wartości energii nie będą mogły zostać zmniejszone, lecz będą mogły ulec zwiększeniu w aktualizacjach uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rynkowe.

Dotychczas rozporządzenia ws. ilości i wartości energii elektrycznej z OZE były publikowane corocznie. Projekt rozporządzenia obejmujący najbliższe pięć lat będzie istotną informację rynkową co do dalszego kierunku rozwoju wielkoskalowej energetyki odnawialnej w Polsce.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361407/katalog/12890730#12890730