W dniu 20 września 2022 r.  odbyło się pierwsze spotkanie międzysektorowej rady eksperckiej powołanej przez Instytut Reform.  PSF miało zaszczyt znaleźć się wśród członków tego think tanku.

Kluczowym obszarem działania rady eksperckiej jest budowa neutralnej klimatycznie gospodarki w Polsce. Zadanie to będzie realizowane dzięki integrowaniu różnych perspektyw spojrzenia na energię odnawialną, reprezentowanych przez podmioty specjalizujące się w pozostałych OZE.

Analityczne prace MRE mogą mieć znaczenie przy wdrażaniu europejskiej inicjatywy Fit for 55 i wpracowaniu konkretnych instrumentów wsparcia “zielonego przemysłu”.