Na koniec sierpnia br. w Polsce zainstalowanych było ponad 20 GW mocy w energetyce odnawialnej, z czego ponad połowa – 11,036 GW – w instalacjach PV. Łącznie źródła OZE stanowią już 1/3 wszystkich źródeł wytwórczych – wynika z danych Agencji Rynku Energii.

Licząc rok do roku, fotowoltaika odnotowała pond 80-procentowy przyrost mocy – z 5,988 GW w sierpniu 2021 r. do 11,038 GW w sierpniu br. Ogółem moc zainstalowana w energetyce odnawialnej wzrosła do 20,921 GW.

Liczba prosumentów OZE na koniec sierpnia br. wyniosła 1 132 259, z czego aż 1 131 973 posiada instalacje PV.

Źródło: https://www.are.waw.pl/badania-statystyczne/wynikowe-informacje-statystyczne#informacja-statystyczna-o-energii-elektrycznej