Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił terminy tegorocznych aukcji OZE.

Aukcja dla instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej do 1 MW odbędzie się 8 grudnia 2022 r. natomiast aukcja dla instalacji powyżej 1 MW mocy zainstalowanej odbędzie się 9 grudnia 2022 r. Do udziału w aukcji będą uprawnione tylko instalacje nowe w rozumieniu art. 71 ust. 2 ustawy o OZE.

Więcej informacji: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/10611,Prezes-URE-oglasza-harmonogram-aukcji-na-sprzedaz-energii-z-OZE-w-2022-r.html