Komisja Europejska przedstawiła projekt nowego tymczasowego rozporządzenia dotyczącego środków nadzwyczajnych, które ma na celu przyspieszenie wdrażania odnawialnych źródeł energii.

Zgodnie z wnioskiem zakłada się, że elektrownie wykorzystujące odnawialne źródła energii leżą w nadrzędnym interesie publicznym. Dzięki temu nowe procedury wydawania pozwoleń mogłyby od zaraz zostać objęte uproszczoną oceną przewidzianą w przypadku szczególnych odstępstw w prawodawstwie unijnym dotyczącym ochrony środowiska.

Komisja proponuje maksymalny termin jednego miesiąca w odniesieniu do procesu wydawania pozwoleń na urządzenia wykorzystujące energię słoneczną wraz z powiązanymi z nimi położonymi na tym samym obszarze magazynami i podłączeniami do sieci, jeżeli urządzenia te nie są zainstalowane na podłożu naturalnym. Proponowane rozporządzenie Rady zwalnia również te instalacje z konieczności przeprowadzania niektórych ocen oddziaływania na środowisko. Wprowadzenie koncepcji „milczącej aprobaty administracji” w odniesieniu do odpowiednich procedur wydawania pozwoleń ma na celu promowanie i przyspieszenie wdrażania instalacji na małą skalę.

Więcej informacji TUTAJ