Przedstawiciele Komisji Europejskiej i przedstawicieli sektora energetyki słonecznej zainaugurowali unijny sojusz przemysłowy na rzecz fotowoltaiki. Jego celem jest rozwój przemysłu PV w Europie w ramach wszystkich segmentów łańcucha dostaw. 

Dokument powołujący unijny sojusz przemysłowy na rzecz rozwoju fotowoltaiki w Europie podpisano 9 grudnia br. Sojusz przyczyni się do zmniejszenia ryzyka związanego z dostawami, ponieważ zapewni ich dywersyfikację poprzez większe zróżnicowanie importu oraz zwiększenie innowacyjnej i zrównoważonej produkcji energii fotowoltaicznej w UE. We wspólnym oświadczeniu Komisja i sygnatariusze sojuszu określili najpilniejsze priorytety na 2023 r.

Zwiększenie zdolności produkcyjnych w UE będzie miało kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów planu REPowerEU, zgodnie z którymi do 2025 r. mają zostać zainstalowane nowe panele fotowoltaiczne o mocy ponad 320 GW, a do 2030 r. – o mocy niemal 600 GW.

W ramach nowego sojuszu zatwierdzono cel, jakim jest zwiększenie europejskich zdolności produkcyjnych do 30 GW do 2025 r. Osiągnięcie tego celu może zapewnić Europie dodatkowe 60 mld euro PKB rocznie i doprowadzić do powstania ponad 400 tys. nowych miejsc pracy.

Więcej informacji:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_7617