Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło nowy program zachęcający do inwestowania w OZE. To prosument lokatorski dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – pozwoli odzyskać 100% wartości energii przekazanej do systemu energetycznego i otrzymać 50% dofinansowania na instalację.

Jak wyjaśnia Ministerstwo, zarządzający budynkiem wielolokalowym będzie mógł zainwestować w większą instalację, niż jest potrzebna dla części wspólnej, a autokonsumpcja będzie dotyczyć tylko części wspólnej. Całość energii oddawanej do sieci będzie rozliczana miesięcznie ze sprzedawcą według cen hurtowych i wpływać na konto właściciela.

Grant na OZE

Nowy program będzie oferować też dofinansowanie 50% instalacji OZE. Grant pokryje: zakup, montaż lub budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii albo modernizację instalacji, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%. Dofinasowaniem będą też objęte instalacje wspomagające – magazyny energii, pompy ciepła.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 1 lutego 2023 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wprowadzimy-instytucje-prosumenta-lokatorskiego