Duży wzrost wartości rynku czystych technologii, rosnąca liczba miejsc pracy w sektorze OZE, ale też ryzyka związane z niedostateczną dywersyfikacją łańcucha dostaw – Energy Technology Perspectives 2023, opublikowany w grudniu raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej (International Energy Agency – IEA), wskazuje główne szanse i ryzyka dla krajów rozwijających odnawialne źródła energii. 

“Świat znajduje się u zarania nowej epoki przemysłowej – ery produkcji technologii czystej energii – która tworzy duże nowe rynki i miliony miejsc pracy, ale także rodzi nowe zagrożenia, skłaniając kraje na całym świecie do opracowania strategii przemysłowych w celu zabezpieczenia swojego miejsca w nowej globalnej gospodarce energetycznej” – podkreśla IEA. 

Według IEA globalny rynek czystych technologii energetycznych będzie wart około 650 miliardów dolarów rocznie do 2030 r. – ponad trzy razy więcej niż obecnie – jeśli kraje na całym świecie w pełni zrealizują swoje zobowiązania w zakresie energii i klimatu. Liczba miejsc pracy w sektorze czystej energii wzrosłaby ponad dwukrotnie – z obecnych 6 mln do prawie 14 mln do 2030 r. – a w kolejnych dziesięcioleciach spodziewany jest dalszy szybki wzrost przemysłu i zatrudnienia w miarę postępu transformacji. 

Jednocześnie Agencja wskazuje, że łańcuchy dostaw czystych technologii energetycznych wiążą się z ryzykiem w postaci dużej koncentracji geograficznej wydobycia i przetwarzania surowców oraz wytwarzania technologii. Na przykład Demokratyczna Republika Konga produkuje ponad 70% światowego wydobycia kobaltu, a zaledwie trzy kraje – Australia, Chile i Chiny – odpowiadają za ponad 90% światowej produkcji litu.
“(…) Świat odniósłby korzyści z bardziej zróżnicowanych łańcuchów dostaw czystej technologii” – mówi dyrektor wykonawczy IEA Fatih Birol. – „Jak widzieliśmy w przypadku polegania Europy na rosyjskim gazie, kiedy za bardzo polegasz na jednej firmie, jednym kraju lub jednym szlaku handlowym – ryzykujesz zapłacenie wysokiej ceny w przypadku zakłóceń”. 

 

Raport dostępny jest TUTAJ