Komisja Europejska przedstawiła 1 lutego plan przemysłowy Zielonego Ładu mający na celu zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu neutralnego emisyjnie i wsparcie szybkiego przejścia na neutralność klimatyczną.

Plan ma na celu zapewnienie bardziej sprzyjającego otoczenia dla zwiększenia zdolności produkcyjnych UE w zakresie technologii i produktów zapewniających neutralność emisyjną niezbędnych do osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych Europy.

Mamy jedyną w swoim rodzaju okazję, aby szybko, ambitnie i z poczuciem celu wskazać drogę do zapewnienia wiodącej pozycji przemysłu UE w szybko rozwijającym się sektorze technologii koniecznych do uzyskania neutralności emisyjnej. Europa jest zdecydowana przewodzić rewolucji w dziedzinie czystych technologii. Dla naszych przedsiębiorstw i obywateli oznacza to przekształcanie umiejętności w wysokiej jakości miejsca pracy i innowacji w produkcję masową, dzięki prostszym i szybszym ramom prawnym. Lepszy dostęp do finansowania umożliwi szybki rozwój naszym kluczowym sektorom czystych technologii” – powiedziała Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Więcej informacji TUTAJ