7 lutego 2023 r. opublikowano kolejną wersję Projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (UD 369, „Projekt”) po uzgodnieniach na Komisji Prawniczej. W projekcie przywrócono część regulacji bardzo niekorzystnych dla rozwoju sektora PV. 

Po pierwsze, zgodnie z obecnym brzmieniem Projektu (art. 14, pkt 13 Projektu), na gruntach IV klas nie będzie już można lokalizować instalacji PV o mocy większej niż 150 kW na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Wcześniejsze wersje projektu dopuszczały taką możliwość dla instalacji o mocy do 1 MW.

Następnie, przywrócono czasowe ograniczenia obowiązywania decyzji o warunkach zabudowy do 5 lat od uprawomocnienia (art. 14, pkt 58 Projektu). Decyzje o warunkach zabudowy, które staną się prawomocne przed wejściem w życie Projektu będą nadal nieograniczone w czasie.

Kolejnym etapem procesu legislacyjnego jest przyjęcie projektu przez Komitet Stały i całą Radę Ministrów. Będziemy podejmować działania, aby te niekorzystne dla szybkiego rozwoju branży zmiany usunąć z Projektu.

Projekt dostępny jest TUTAJ