Na stronach Rządowego Centrum Legislacji („RCL”) opublikowano z początkiem lutego najnowszą wersję projektu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (UD369) datowaną na 26 stycznia 2023 r. („Projekt”), która została wypracowana podczas obrad Komisji Prawniczej RCL. Doceniając działania rządu mające na celu kompleksową reformę oraz uporządkowanie polskiego systemu planowania przestrzennego, dzięki czemu zapewnione mają być stabilne warunki rozwoju wielu dziedzin gospodarki, w tym sektora odnawialnych źródeł energii, Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki pragnie zwrócić uwagę, że w ocenie branży PV niektóre zaproponowane w Projekcie rozwiązania prawne zablokują dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce, wyhamują transformację energetyczną i w efekcie obniżą konkurencyjność gospodarczą kraju.

  • Po pierwsze, opublikowany Projekt przewiduje przywrócenie ograniczeń w lokalizowaniu instalacji fotowoltaicznych na gruntach rolnych najgorszych klas, w szczególności na klasie IV.
  • Po drugie, Projekt przywraca krytykowaną wcześniej, nie tylko przez branżę OZE, propozycję ograniczonego do 5 lat okresu obowiązywania decyzji o warunkach zabudowy („decyzja WZ”).
  • Po trzecie, zgodnie z Projektem do końca 2025 wszystkie samorządy będą zobowiązane do uchwalenia planów ogólnych, co wydaje się obecnie terminem nieosiągalnym.

Rozwój energetyki odnawialnej to obecnie jedyna perspektywiczna ścieżka budowy niezależności energetycznej. Inaczej będziemy skazani na import zagranicznych surowców. W dobie wysokich cen energii, boleśnie dotykających cały krajowy przemysł i zagrożeń związanych z niedoborami mocy, szczególnie w letnich szczytach zapotrzebowania – fotowoltaika, która buduje się szybko i produkuje tanio, przyczyniając się do obniżenia hurtowych cen energii latem, jest najlepszą ścieżką rozwoju dla polskiej energetyki.

Mamy ogromny potencjał rozwoju energetyki słonecznej i nie powinniśmy go marnować. Polacy już to wiedzą – wskazując fotowolaikę, również tę wiekoskalową, jako najbardziej akceptowalny i bezpieczny sposób wytwarzania energii. Rozwój energetyki słonecznej – zrównoważony, ale nieutrudniany przez regulacje prawne – jest w najlepszym interesie Polski. Apelujemy do Rządu i Parlamentu o uwzględnienie naszego stanowiska na dalszych etapach procesu legislacyjnego.

Poniżej pełne stanowisko w PDF:

STANOWISKO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FOTOWOLTAIKI

ws. ostatnich zmian w projekcie zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (UD369).