Komisja Europejska chce reformy struktury unijnego rynku energii elektrycznej w celu większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ochrony konsumentów i zwiększenia konkurencyjności przemysłu.

Proponowana reforma przewiduje przegląd kilku aktów prawnych UE – w szczególności rozporządzenia w sprawie energii elektrycznej, dyrektywy w sprawie energii elektrycznej oraz rozporządzenia REMIT. Wprowadza środki, które zachęcają do zawierania długoterminowych umów na energię ze źródeł niekopalnych i wprowadzają do systemu bardziej ekologiczne i elastyczne rozwiązania mające stanowić konkurencję dla gazu, takie jak odpowiedź odbioru i magazynowanie. Zmniejszy to wpływ paliw kopalnych na rachunki konsumentów za energię elektryczną, a także zapewni odzwierciedlenie niższych kosztów energii ze źródeł odnawialnych.

KE chce też modernizacji przepisów dotyczących wspólnego korzystania z energii ze źródeł odnawialnych. Konsumenci będą mogli inwestować w elektrownie wiatrowe lub słoneczne i sprzedawać nadmiar energii słonecznej z paneli dachowych sąsiadom, a nie tylko dostawcom. Na przykład możliwe będzie dzielenie się nadwyżką energii słonecznej z paneli na dachach z sąsiadem.

Proponowana reforma będzie teraz musiała zostać przedyskutowana i uzgodniona przez Parlament Europejski i Radę.

Więcej informacji TUTAJ