Parlament Europejski przyjął projekt przepisów, zgodnie z którymi od 2028 roku wszystkie nowe budynki będą musiały być zeroemisyjne i wyposażone w panele słoneczne. Zaproponowano środki, które pomogą obniżyć rachunki za energię i walczyć ze zmianą klimatu.

Głównym celem zmiany dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków jest zmniejszenie do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii przez sektor budownictwa. Do 2050 roku sektor ten ma stać się neutralny dla klimatu.

Od 2028 roku zeroemisyjne mają być wszystkie nowe budynki, a od 2026 zeroemisyjne mają stać się nowe budynki zajmowane czy eksploatowane przez władze publiczne lub do nich należące. Od 2028 roku wszystkie nowe budynki powinny być wyposażone w technologie energii słonecznej, jeżeli jest to wykonalne pod względem technicznym i ekonomicznym. Dla budynków mieszkalnych poddawanych gruntownemu remontowi termin ten to 2032 rok.

Parlament przyjął stanowisko stosunkiem głosów 343 do 216 (78 posłów wstrzymało się od głosu). Europosłowie rozpoczną teraz negocjacje z Radą, aby ustalić ostateczne brzmienie przepisów.

Więcej informacji TUTAJ