Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchomiło proces konsultacji publicznych rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności uwzględniającej propozycje do REPowerEU, które potrwają do 9 maja 2023 r.

Główne zmian dotyczące branży PV to:

  • propozycja wsparcia budowy lub modernizacji sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarach wiejskich do 2026 r. w celu przyłączenia nowych OZE oraz
  • modyfikacje założeń reformy planowania przestrzennego polegające na wydłużeniu terminu jej wdrożenia do 30 września 2023 r. oraz zmniejszenie wskaźnika docelowego dot. udziału gmin, które mają uchwalić plany ogólne przed 2026 r. ze 100 do 50% i dodanie wskaźnika 50% zakontraktowanych umów na plany ogólne z gminami.

Link do konsultacji i szczegółowych dokumentów:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/krajowy-plan-odbudowy/konsultacje-rewizji-krajowego-planu-odbudowy/