W piątek Sejm przegłosował projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (UC 74, w załączeniu wraz z głosowanymi przez Sejm poprawkami).

Ustawa zawiera m.in.:

– objęcie 97% przychodów ze sprzedaży gwarancji pochodzenia energii elektrycznej z OZE obowiązkiem odprowadzania odpisu na Fundusz,

– uwolnienie dla inwestorów instytucji linii bezpośredniej,

– mechanizm nierynkowego ograniczenia generacji z farm wiatrowych i fotowoltaiki przez operatora systemu przesyłowego w przypadku problemów z jego zbilansowaniem.

Ustawa będzie następnie procedowana w Senacie.

Link do dokumentów na stronie Sejmu