Mamy przyjemność zaprezentować „Krótki przewodnik po Polskim Systemie Aukcji Energii Odnawialnej 2023” przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki oraz DWF (Polska).

Rewolucja fotowoltaiczna w Polsce jest w pełnym rozkwicie. W grudniu 2022 r. odbyły się aukcje OZE dla m.in. projektów PV. W koszyku dedykowanym dużym obiektom (powyżej 1 MW) instalacje fotowoltaiczne utrzymały przewagę w zakresie mocy zainstalowanej nad elektrowniami wiatrowymi. W dużej mierze sytuacja ta wynikała z obowiązującej wówczas reguły odległościowej „10H” w sektorze lądowej energetyki wiatrowej, konsekwencją, której był brak nowych projektów wiatrowych na lądzie. Pomimo zliberalizowania przez ustawodawcę wspomnianej zasady, powstała już kilkuletnia luka inwestycyjna.

Wobec powyższego, zakładany deficyt OZE w polskim systemie elektroenergetycznym będzie mógł zostać wypełniony tylko przez mało oraz wielkoskalowe projekty fotowoltaiczne. Warto również wspomnieć, że rosnące ceny energii otwierają drzwi dla nowych modeli biznesowych, innych niż aukcje OZE. W tym kontekście, długoterminowe umowy na zakup energii elektrycznej (CPPA), wytwarzanie na potrzeby własne, instalacje hybrydowe lub połączenie instalacji fotowoltaicznej z magazynem, stanowią nową szansę dla sektora fotowoltaiki, jak i bezpośrednią korzyść dla konsumentów.

Jednym z priorytetów aktualnego Krajowego Planu Odbudowy jest wykorzystanie potencjału, jaki dla
gospodarki dają odnawialne źródła energii. Celami, które postawiła sobie w nim Polska jest m.in. wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto oraz zmniejszenie narażenia na zanieczyszczenie powietrza przez cząstki stałe (PM2,5 i PM10). Rozwój fotowoltaiki znakomicie wpisuje się w realizację tych zamierzeń.

Pobierz przewodnik