SolarPower Europe przedstawiło nową wersję publikacji Agrisolar Best Practice Guidelines, zawierającej wytyczne dotyczące wdrażania zrównoważonych praktyk rolniczych i fotowoltaicznych.

Podwójne użytkowanie gruntów odpowiada potrzebom w zakresie produkcji energii odnawialnej, jednocześnie zwiększając wartość produkcji rolnej. Zwiększa to odporność sektora rolnego na kryzysy klimatyczne, zapewniając optymalną ochronę upraw w ekstremalnych warunkach pogodowych. Inne korzyści obejmują m.in.: zwiększenie efektywności wykorzystania gruntów, zwiększenie efektywności wykorzystania wody i innych zasobów naturalnych, poprawę plonów, poprawę stanu gleby i poprawę różnorodności biologicznej. Jednocześnie rolnictwo fotowoltaiczne może pobudzić lokalną gospodarkę i wspierać rozwój obszarów wiejskich.

Przewodnik Agrisolar Best Practice Guidelines dostępny jest TUTAJ