Prezes URE ogłosił siedem aukcji zwykłych na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych w 2023 r. W listopadowych aukcjach OZE na sprzedaż trafi prawie 88 TWh zielonej energii o maksymalnej wartości ok. 40,8 mld zł. Aukcje w 2023 r. będą przeznaczone wyłącznie dla tzw. nowych instalacji.

Aukcje odbędą się od 13 do 22 listopadai zostaną rozstrzygnięte do końca roku. Aukcja dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych na lądzie o mocy zainstalowanej do 1 MW odbędzie się 21 listopada 2023 r. natomiast aukcja dla instalacji powyżej 1 MW mocy zainstalowanej odbędzie się 22 listopada 2023 r.

Więcej informacji: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11361,Aukcje-OZE-Prezes-URE-oglasza-siedem-aukcji-zwyklych-na-sprzedaz-energii-ze-zrod.html