Dołącz do nas

STATUT
Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki

  Rodzaj członkostwa
Korzyści Zwykłe Wspierajace
bierne i czynne prawo wyborcze + +
możliwość zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących realizacji programu Stowarzyszenia + +
nieodpłatne korzystanie z poradnictwa i szkoleń prowadzonych przez Stowarzyszenie dla swoich członków. + +
dostęp do bieżących informacji branżowych w formie cyklicznego newslettera + +
informacje o konsultacjach społecznych i pracach parlamentarnych nad projektami aktów prawnych oraz prawo udziału w ich opiniowaniu + +
otrzymywanie interpretacji aktów prawnych i wykładni przepisów, a także ich tłumaczeń + +
wpływ na brzmienie oficjalnych pism Stowarzyszenia kierowanych do władz publicznych i innych podmiotów w sprawie regulacji prawnych dotyczących sektora + +
zniżki za udział w konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie + +
rabat przy zakupie raportów, opracowań, studiów przygotowywanych przez Stowarzyszenie + +
otrzymywanie ofert sponsoringu i reklamy na wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie - +
link na stronie PSF do strony firmy - +
możliwość reprezentowania PSF w trakcie spotkań z przedstawicielami administracji państwowej i samorządowej oraz organów unijnych, prac komisji parlamentarnych oraz konferencji branżowych - +
informacje o planowanych zmianach legislacyjnych oraz prawo do udziału w opiniowaniu dokumentów będących przedmiotem konsultacji wewnątrz- i międzyresortowych - +
prawo udziału w dedykowanych grupach roboczych PSF - +
SKŁADKA 5 000 zł / ROK 20 000 zł / ROK

Grupa

Newsletter Bądź zawsze na bieżąco

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje,
zostaw nam swój email.

Email

Kontakt Masz pytania? napisz lub zadzwoń do nas

IZABELA LAZAR
ilazar@stowarzyszeniepv.pl
+48 503 015 313

00-120 Warszawa, Złota 59 lok. 632 (bud. LUMEN)
e-mail: biuro@stowarzyszeniepv.pl

KRS 0000781325  |  REGON 383070564  |  NIP 9291994664
nr rach. 17 1950 0001 2006 0093 5666 0003