Grupa ds. Regulacji

Naszym zadaniem jest trzymanie ręki na pulsie i aktywne uczestnictwo we współtworzeniu optymalnego dla branży otoczenia legislacyjnego. Dołącz do naszego zespołu i wspólnie twórzmy dobry klimat dla sektora słonecznego

Ewa Magiera
Prezes Polskiego Stowarszyszenia Fotowoltaiki

Dobra współpraca z regulatorem rynku pozwala współtworzyć otoczenie prawne sprzyjające rozwojowi sektora energetyki słonecznej. Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki, aktywnie działające na rzecz integracji branży PV w Polsce, powołało Grupę ds. Regulacji, której zadaniem będzie monitorowanie i udział w bieżących pracach nad regulacjami dotyczącymi sektora OZE oraz analiza barier rozwojowych energetyki słonecznej.

Transformacja energetyczna Polski nabiera tempa, a wraz z nią rozwój energetyki słonecznej. Żeby utrzymać to tempo rozwoju, branża musi mieć jasność w odniesieniu do przyszłych regulacji związanych z terminami i wolumenami dla nadchodzących aukcji. Naszym zadaniem jest trzymanie ręki na pulsie i aktywne uczestnictwo we współtworzeniu optymalnego dla branży otoczenia legislacyjnego – podkreśla Ewa Magiera, prezes Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki. – Zachęcam wszystkie zainteresowane firmy do współpracy na rzecz rozwoju energetyki słonecznej

Energetyka słoneczna to obecnie najszybciej rozwijająca się „zielona” technologia na świecie. Polska, mimo że jest w czołówce krajów o najszybszym przyroście nowych mocy, wciąż jest daleko w tyle za innymi państwami UE, gdzie moce fotowoltaiczne liczy się w dziesiątkach gigawatów. 

Na to, jak duże i stabilne będzie tempo przyrostu nowych mocy, wpływ będą mieć krajowe regulacje. Upraszczanie procesu inwestycyjnego może obfitować w nowe moce, które pozwolą nadrobić zaległości w realizacji celu OZE na 2020. Beneficjentami tego boomu będziemy wszyscy – od inwestorów i firm będących częścią łańcucha dostaw, przez samorządy i lokalne społeczności, po konsumentów, którzy zapłacą mniej za energię elektryczną. Energetyka słoneczna to także ogromny impuls dla gospodarki i szansa dla polskich firm na zajęcie silnej pozycji w europejskim łańcuchu dostaw.

Zadaniem Grupy ds. Regulacji jest identyfikacja barier rozwojowych, płynna współpraca z decydentami i innymi uczestnikami rynku energii, rekomendowanie optymalnych rozwiązań wspierających rozwój branży oraz wymiana informacji pomiędzy uczestnikami rynku.

Dzisiaj szczególnie potrzebujemy uważnie patrzeć na kluczowe dla gospodarki sektory, zwłaszcza energii odnawialnej – żeby na bieżąco reagować na pojawiające się bariery rozwojowe, utrzymać cykl inwestycyjny i w pełni wykorzystać Polski potencjał dla rozwoju energii ze słońca – mówi Jacek Kosakowski z Centralnej Grupy Energetycznej, Przewodniczący Grupy ds. Regulacji PSF.

Ewa Magiera, Prezes PSF, podpisuje List intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju branży fotowoltaicznej i zawarcia porozumienia sektorowego, Ministerstwo Klimatu, wrzesień 2020
Grupa

Newsletter Bądź zawsze na bieżąco

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje,
zostaw nam swój email.

Email

Kontakt Masz pytania? napisz lub zadzwoń do nas

IZABELA LAZAR
ilazar@stowarzyszeniepv.pl
+48 503 015 313

00-120 Warszawa, Złota 59 lok. 632 (bud. LUMEN)
e-mail: biuro@stowarzyszeniepv.pl

KRS 0000781325  |  REGON 383070564  |  NIP 9291994664
nr rach. 17 1950 0001 2006 0093 5666 0003