Grupa ds. Wymagań Technicznych

Zależy nam przede wszystkim na identyfikacji sprzeczności z prawem krajowym oraz błędnych interpretacji wytycznych kodeksowych, które mogą skutkować nieprzewidywalnością praktyk administracyjnych, przyrostem biurokracji i uznaniowością oceny technicznej.

Szymon Witoszek
Prezes firmy analitycznej PGM Expertise & Solutions, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki

Transformacja europejskiego sektora energetycznego pociąga za sobą szereg konsekwencji i wyzwań technicznych. Gwałtowny przyrost zmiennej energii odnawialnej w krajowych bilansach zużycia wymaga stworzenia nowych zasad funkcjonowania jednostek wytwórczych. Nowoczesne instalacje fotowoltaiczne muszą aktywnie wspierać działanie systemu elektroenergetycznego poprzez zapewnienie sterowalności i zwiększenie przewidywalności. Naszym celem jest promowanie rozwiązań technicznych i legislacyjnych, które przyczynią się do rozwoju sektora energetyki odnawialnej w sposób zharmonizowany z wytycznymi europejskich organów regulacyjnych.

Sieć elektroenergetyczna to największa maszyna stworzona przez człowieka. W ramach tego niezwykle złożonego organizmu funkcjonują wytwórcy i odbiorcy energii, a pieczę nad jego funkcjonowaniem sprawują operatorzy systemu. Każda ingerencja w system powiązany tak szeroką siecią wzajemnych zależności musi być odpowiednio przemyślana, uzgodniona i zaakceptowana w wieloletnim procesie harmonizacji. Obrany przez Unię Europejską kurs na „neutralność energetyczną” zapoczątkował ten proces wiele lat temu, skutkując powstaniem tzw. kodeksów sieci – wytycznych organizujących funkcjonowanie sektorów dystrybucji, wytwarzania i obrotu energią elektryczną. Działalność Grupy Roboczej będzie skupiała się na aktywnym monitorowaniu procesu wdrażania tych przepisów do prawa krajowego.

Cele grupy:

 • Uzgodnienie i ujednolicenie definicji wyczerpanych na poziomie kodeksów sieci
 • Uzgodnienie i ujednolicenie definicji określanych w ramach dokumentów krajowych
 • Opracowanie stanowisk wobec przypadków powoływania się na kodeksy sieci
 • Propozycje zmian legislacyjnych o charakterze zharmonizowanej deregulacji
 • Monitorowanie projektów zmian kodeksów sieci

Grupa

Newsletter Bądź zawsze na bieżąco

  Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje,
  zostaw nam swój email.

  Email

  Kontakt Masz pytania? napisz lub zadzwoń do nas

  IZABELA LAZAR
  ilazar@stowarzyszeniepv.pl
  +48 503 015 313

  00-120 Warszawa, Złota 59 lok. 632 (bud. LUMEN)
  e-mail: biuro@stowarzyszeniepv.pl

  KRS 0000781325  |  REGON 383070564  |  NIP 9291994664
  nr rach. 17 1950 0001 2006 0093 5666 0003