Grupa robocza ds. O&M

Znacznie szybciej niż można było się spodziewać, polski rynek fotowoltaiczny awansował do grona najbardziej rozwiniętych rynków w Europie. Z tego też powodu, ambicją naszej grupy roboczej jest jak najszybsze utworzenie oraz wdrożenie w Polsce międzynarodowych standardów usług Operations & Maintenace dla wszystkich rodzajów instalacji PV.

Adam Bedyk
Photon Energy

Podstawowym celem grupy jest określenie minimalnych wymogów w zakresie O&M farm fotowoltaicznych tak aby inwestorzy realizujący w Polsce inwestycje mieli świadomość jakie normy muszą być przestrzegane, aby przez cały okres eksploatacji instalacje pracowały z maksymalną wydajnością, z zachowaniem zasad BHP oraz poszanowaniem środowiska naturalnego. Wypracowanie i wdrożenie kodeksu dobrych praktyk w tym zakresie pozwoli branży rozwijać się zachowując dotychczasowy, wysoki poziom akceptacji społecznej dla energetyki słonecznej.

Cele grupy:

  • zapoznanie się z najlepszymi praktykami w zakresie O&M wypracowanymi na gruncie europejskim (Solar Power Europe)
  • opracowanie polskojęzycznych wytycznych w zakresie O&M definiujących najważniejsze obszary utrzymania technicznego farm słonecznych i zawierających katalog stosowanych norm.
  • podnoszenie świadomości interesariuszy (inwestorzy, instytucje finansujące, asset managerowie) na temat korzyści wynikających z prawidłowej realizacji O&M.

Grupa

Newsletter Bądź zawsze na bieżąco

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje,
zostaw nam swój email.

Email

Kontakt Masz pytania? napisz lub zadzwoń do nas

IZABELA LAZAR
ilazar@stowarzyszeniepv.pl
+48 503 015 313

00-120 Warszawa, Złota 59 lok. 632 (bud. LUMEN)
e-mail: biuro@stowarzyszeniepv.pl

KRS 0000781325  |  REGON 383070564  |  NIP 9291994664
nr rach. 17 1950 0001 2006 0093 5666 0003