WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr jest wiodącą polską kancelarią prawną, która świadczy kompleksowe usługi z zakresu kluczowych dziedzin prawa gospodarczego.

Od wielu lat doradzamy krajowym i zagranicznym przedsiębiorcom z szeroko rozumianego sektora energetycznego, w tym elektroenergetycznego (na poziomie wytwarzania, dystrybucji i obrotu), gazowniczego, jak również sektora energetyki odnawialnej w szczególności w odniesieniu do projektów fotowoltaicznych i wiatrowych.

Wpieramy przedsiębiorców przy inwestycjach w nowe moce wytwórcze (kwestie związane z procesem inwestycyjnym, zagadnienia środowiskowe i regulacyjne) oraz asystujemy w relacjach z regulatorami rynku, także w odniesieniu do zagadnień dotyczących nowego systemu aukcyjnego dla instalacji OZE. Wspieramy również przedsiębiorstwa w procesach restrukturyzacyjnych w energetyce, transakcjach dotyczących nabycia projektów OZE – po stronie sprzedawców, kupujących oraz podmiotów finansujących.

Prawnicy kancelarii brali udział – z ramienia towarzystw branżowych – w pracach parlamentarnych nad ustawą o odnawialnych źródłach energii oraz nad jej nowelizacją, są też autorami komentarza do ustawy o OZE (wydawnictwo Wolters Kluwer). Na zlecenie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju doradzali także przy wdrażaniu systemu aukcyjnego w Polsce.