European Energy specjalizuje się w rozwoju, finansowaniu, budowie oraz zarządzaniu wielkoskalowymi projektami OZE w 16 krajach na świecie, w tym także w Polsce, gdzie jesteśmy aktywni od 2008 roku. Tego efektem (w drodze przejęć oraz rozwoju własnego) jest portfel farm wiatrowych o łącznej mocy wynoszącej ponad 100 MW, a także słonecznych, których szacowana moc to ponad 2,8 GWp.

Model biznesowy EE zakłada przede wszystkim wpływy z wygenerowanej odnawialnej energii oraz skuteczne zarządzanie własnymi i zewnętrznymi aktywami. W dodatku niektóre z naszych projektów podlegają dezinwestycji. Korzystne taryfy sprzedaży energii elektrycznej zabezpieczamy poprzez udział w aukcji OZE, a także dzięki umowom PPA z takimi graczami, jak m.in. Apple.

W roku 2021 European Energy otworzyło biuro regionalne w Warszawie, skąd prowadzimy obecnie znaczną część naszych operacji. Koncentrujemy się zarówno na dalszym rozwoju własnych projektów OZE, jak i na zakupie projektów w różnych fazach rozwoju.

Naszym celem jest osiągnięcie statusu lidera w produkcji energii elektrycznej w sektorze prywatnym w Europie i na świecie oraz walka przeciwko zmianom klimatu.