W Electrum posiadamy wiedzę, kompetencje oraz doświadczenie pozwalające profesjonalnie zrealizować nawet najbardziej skomplikowane i zaawansowane technologicznie przedsięwzięcia.  Swoimi działaniami chcemy rozwijać alternatywy system energetyczny, zarówno w Polsce jak i za granicą. W portfolio mamy niemalże 1,5 GW mocy z realizowanych obiektów OZE, w tym 258 MWp z farm fotowoltaicznych. Wierzymy w naukę i rozwój, dlatego od lat zajmujemy się również projektami z obszaru Life Science oraz złożonymi realizacjami przemysłowymi.