Już od 1997 roku realizujemy projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii. Projektujemy, budujemy i eksploatujemy elektrownie wiatrowe oraz fotowoltaiczne, stacje transformatorowe i magazyny energii. Ponadto pracujemy nad innowacyjnymi rozwiązaniami energetycznymi, dbamy o repowering starszych instalacji, a w Niemczech dystrybuujemy również zrównoważoną energię elektryczną do klientów końcowych za pośrednictwem naszej spółki zależnej eqSTROM.

Jesteśmy firmą międzynarodową, która zatrudnia ponad 400 pracowników w Niemczech, Francji, Finlandii i Polsce. Planujemy wejście na kolejne rynki.