Mashav Energia jest wiodącą, niezależną firmą produkującą energię elektryczną poprzez konwersję wiatru i słońca na energię. Koncentrujemy się na finansowaniu projektów oraz zarządzaniu i eksploatacji farm wiatrowych w Polsce. Dzięki silnym i wypracowanym relacjom z największymi międzynarodowymi firmami budowlanymi, dostawcami turbin, kancelariami prawnymi i instytucjami finansowymi działającymi na polskim rynku, realizujemy duże inwestycje w obszarze energetyki wiatrowej i słonecznej.