Optisol Sp. z o.o. prowadzi działalność w segmencie energetyki odnawialnej związanej z naziemnymi elektrowniami fotowoltaicznymi. Projekty rozwijane przez Optisol zlokalizowane są głównie w północnej części kraju, jednak dynamiczny rozwój działalności prowadzi do wkraczania w pozostałe rejony Polski. W portfelu projektów znajdują się zarówno elektrownie o niewielkich mocach, do 1 MW, jak również wielkoskalowe farmy o mocach powyżej 100 MW. Łączna moc projektów w rozwoju to 3,2 GW.

Organizacja składa się z kompletnej grupy specjalistów – managerów oraz inżynierów, wykwalifikowanych w obszarach finansowych, projektowych, środowiskowych oraz elektroenergetycznych, posiadających wieloletnie doświadczenie w branży energetyki odnawialnej. Ciągłe śledzenie polskich oraz zagranicznych trendów, działanie w oparciu o przygotowaną strategią rozwoju, prowadzi do sukcesywnego powiększania portfela projektów i poszerzania przedmiotu działalności.

Przy realizacji celów biznesowych, Optisol kieruje się wartościami takimi jak jakość, efektywność, ochrona i odpowiedzialność. Misją Spółki jest nieustanne doskonalenie się oraz poszukiwanie najkorzystniejszych i najbardziej efektywnych rozwiązań, w sposób zrównoważony, zakładający dbałość o relacje, lokalne uwarunkowania oraz środowisko. Strategia ta pozwala na nawiązywanie trwałych kontaktów z właścicielami gruntów, podwykonawcami oraz organami administracji publicznej, co skutkuje stabilnością działalności oraz systematycznym rozwojem.