Pacifico Green Development GmbH (“Pacifico”) jest przedsiębiorstwem zajmującym się rozwojem energetyki odnawialnej w zakresie energii wiatrowej i fotowoltaicznej oraz technologii akumulatorowych i wodorowych. Rozwijamy projekty od początkowego stadium jak i oferujemy tzw. „repowering” istniejących elektrowni oraz świadczymy usługi zarządzania rozwojem. 

Dotychczas Pacifico zbudowało silny potencjał rozwojowy obejmujący projekty fotowoltaiki jak i farm wiatrowych o łącznej mocy >1 000 MW. Naszym naczelnym celem jest wkład w rozwój energii odnawialnej w Europie.