Prime PV to grupa działająca na rynku OZE od 2021 r. Inwestując w nowe strategie i certyfikowane technologie wybudowaliśmy elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 100 MW, a kolejne 60 MW jest w trakcie budowy. Wyróżniamy się kompleksowym podejściem do procesu inwestycyjnego polegającego na budowie, eksploatacji i zarządzaniu farmami fotowoltaicznymi.

Do tej pory Grupa Prime PV zainwestowała ponad 300 mln zł w rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie całego kraju. Opieramy się o solidne filary polskiego kapitału, profesjonalistów w każdej dziedzinie naszej działalności oraz dobre praktyki. Nasza strategia oparta jest na czterech podstawowych obszarach energetyki odnawialnej, tworzących spójną całość w cyklu życia instalacji fotowoltaicznej tj. rozwój projektów do etapu gotowości do budowy, generalne wykonawstwo, produkcję zielonej energii oraz serwisowanie farm fotowoltaicznych.