Proventus Renewables Ltd (https://www.proventusrenewables.com/) wspiera inwestycje w OZE i czystych technologii poprzez doradztwo oraz selektywny udział własny. Szczególny nacisk i doświadczenie obejmuje lądowe i morskie elektrownie wiatrowe, fotowoltaikę, biogaz, magazynowanie baterii, e-mobilność i efektywność energetyczną. Proventus jest założycielem dwóch konsorcjów branżowych: BBM Offshore (http://www.bbmoffshore.com/) i BBA Solar (http://www.bbasolar.pl/).