TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych to licencjonowana instytucja finansowa skupiona na udzielaniu finansowania dłużnego, w szczególności na projekty nieruchomościowe tj.: obiekty handlowe, magazynowe, mieszkaniowe oraz biurowe. Wspieramy również podmioty z rynku OZE w zakresie m.in. finasowanie kaucji na poczet przyłączenia do sieci wymaganej przy składaniu wniosku oraz finasowanie budowy elektrowni PV.

Maksymalny poziom finansowania sięga 50 milinów złotych.