Grupa Vortex Energy jest jednym z pionierów sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce i posiada ponad 18-letnie doświadczenie w zakresie rozwoju i realizacji projektów farm fotowoltaicznych i parków wiatrowych na terenie Polski i Niemiec. Obecnie działalność Grupy koncentruje się wyłącznie na terenie Polski. Grupa jest bardzo silnie zintegrowanym pionowo graczem sektora OZE w Polsce. Vortex Energy świadczy szeroki wachlarz usług: od planowania i rozwoju, poprzez budowę oraz zarządzanie techniczne, dbając o maksymalizację efektywności i utrzymanie najwyższej sprawności operacyjnej w zakresie produkcji energii elektrycznej wytwarzanej przez farmy fotowoltaiczne oraz parki wiatrowe. Pakiet usług oferowanych przez Vortex Energy uzupełniają usługi z zakresu rachunkowości, procesów due diligence oraz administracji.

Od początku istnienia Grupa zrealizowała 29 farm fotowoltaicznych i 21 parków wiatrowych w Polsce i Niemczech, o łącznej mocy ponad 448 MW. Portfolio projektów zrealizowanych na terenie kraju to łącznie 345 MW mocy zainstalowanej.